Connect with us

Actualitate

ITM Alba derulează două campanii naționale

Published

on

itmalba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare două campanii naționale , dispuse și monitorizate de Inspecția Muncii, astfel:

 1. Campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici si mijlocii care se derulează in perioada 01.02.2024-29.02.2024
 2. Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social ,care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 05.02.- 09.02.2024, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 47

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 733

Din care – femei : 292

Număr deficienţe constatate: 124

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : – 6 din care :

– 3 Avertismente

– 3 Amenzi – 83.000 lei( din care 1 amendă in valoare de 80.000 lei pentru 4 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin. 1 lit ”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 21

Număr deficienţe constatate: 30

Număr de măsuri dispuse : 30

Angajatori sancționați: 16

Nr. sancţiuni aplicate: – 24 din care:

– 21 avertismente;

– 3 amenzi in valoare de 13.000 lei.

Nr.evenimente in curs de cercetare :1

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp

Publicitate TV

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Actualitate

Social

Ultimele comentarii

Sănătate