Connect with us

Actualitate

Comuna Pianu anunţă demararea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a scolilor din comuna Pianu, judetul Alba, cod F-PNRR-Dotari-2023-6333,”

Published

on

pianu pnrr carolinatv

Nr.6093/17/10/2023

Nume beneficiar: UAT Comuna Pianu

UAT Comuna Pianu, în calitate de beneficiar, cu sediul în Pianu de Sus, str. Principala, nr. 94, comuna Pianu, județul Alba, derulează proiectul cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a școlilor din comuna Pianu, județul Alba”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6333, în baza contractului de finanţare nr. 1225DOT din 18/08/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență\Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Investiția permite achiziționarea de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei, cu respectarea caracteristicilor minime impuse de Normativele în vigoare și a ghidului de finanțare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Asigurarea unui mediu educativ calitativ superior, modern și inclusiv prin înființarea unui laborator de informatică, a unui laborator multidisciplinar, prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier si materiale didactice a școlilor din comuna Pianu, în vederea creșterii performanțelor elevilor si pregătirea pentru viață.

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 – I 9

Asigurarea unui nivel de educație digitală pentru elevii școlilor din comuna Pianu, județul Alba prin înființarea unui laborator de informatica, dotarea celor trei scoli ale comunei noastre cu echipamente TIC si cu un soft de evaluare școlară. Dotarile si echipamentele noi achizitionate vor fi în concordanță cu normativele adoptate de Ministerul Educatiei.

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 – I 11

Achiziția de dotări, materiale didactice și mobilier pentru 7 săli de clasă din învățământul gimnazial, 8 săli de clasă din învățământul primar, 3 săli de clasă din învățământul preșcolar precum și dotarea unui laborator multidisciplinar (fizică, chimie, bilogie) în vederea asigurării unor condiții optime de educație pentru copiii comunei Pianu, județul Alba. Dotările și echipamentele noi achiziționate vor fi în concordanță cu normativele adoptate de Ministerul Educației.

Locul de implementare: România, Judeţul Alba, Comuna Pianu, Sat Pianu de Sus, str. Principala, nr. 94.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 514.251,71 lei

Valoarea eligibilă din PNRR: 432.144,29 lei

TVA eligibil: 82.107,42 lei

Valoare totală eligibilă: 514.251,71 lei.

Perioada de implementare: 10 luni

Data începere proiect: 18.08.2023

Data finalizare proiect: 31.05.2024

Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-6333

Date de contact:

Manager de proiect:

Primar UAT Comuna Pianu: Ing. Jr. Petruse Marin Ioan

Telefon: 0788 300 809

E-mail: primariacomuneipianu@yahoo.com

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp

Publicitate TV

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Actualitate

Social

Ultimele comentarii

Sănătate