Connect with us

Actualitate

Lansarea proiectului „CARIERA TA ÎNCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE, ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!”

Published

on

CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE, ADRESAT TINERILOR NEET'S DIN REGIUNEA CENTRU carolinatv

Beneficiarul Current Trends Consulting SRL, în parteneriat cu 4C RURAL STRATEGIC SRL și RISING STAR SRL, anunță începerea proiectului „CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!” – POCU/991/1/3/154435.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor pentru 378 tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Centru, cu accent pe cei din categoriile defavorizate, cum ar fi romii și persoanele din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, formare profesională, mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora, pe perioada proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1. Creșterea nivelului de informare și promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre Serviciul Public de Ocupare, în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere;
  • OS2. Identificarea și înscrierea în grupul țintă a 378 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16–29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunea mai puțin dezvoltată Centru, din care 10,58% vor fi de etnie romă și 23,80% vor fi din zona rurală;
  • OS3. Sprijinirea participării la programele de formare profesională a tinerilor NEETs șomeri, cu vârsta între 16–29 ani, prin măsuri integrate și flexibile , cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C și D, respectiv „mediu ocupabil”, „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”;
  • OS4. Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țint ă, indiferent de nivelul de ocupabilitate (inclusiv pentru cei de nivel A – „ușor ocupabili”), prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  • OS5. Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A – „ușor ocupabili” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri. Se vor avea în vedere oferirea unor servicii personalizate, precum și acordarea de subvenții sub for mă de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri pentru tinerii NEETs ale căror planuri de afaceri vor fi aprobate în cadrul proiectului.

Rezultatele acestui proiect au în vedere înscrierea tinerilor la cursurile de formare profesională de tip calificare/inițiere/specializare/perfecționare și dobândirea unei calificări sau certificări, respectiv îmbună tățirea competențelor profesionale. Prin implementarea proiectului se urmărește și medierea tinerilor pe piața muncii pentru stimularea ocupării forței de muncă și înființarea unor afaceri pentru nouă dintre aceștia, în baza planurilor de afaceri depuse.

Grupul țintă total al proiectului, format din 378 de tineri NEETs din bazele de date furnizate de Serviciul Public de Ocupare/Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, cu domiciliul sau reședința în regiunea de implementare, va avea următoarea structură:

  • 40 persoane vor fi de etnie romă;
  • 90 de persoane vor avea domiciliul în mediul rural;
  • 115 persoane vor proveni din clasele de ocupabilitate C și D.

Proiectul „CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE ADRESAT TINERILOR NEET’S DIN REGIUNEA CENTRU!” î și propune îmbunătățireaposibilităților de încadrare pe piața muncii și de calificare a tuturor celor 378 tineri NEETs vizați de proiect. Dintre aceștia, cel puțin 165 își vor găsi un loc de muncă și cel puțin 227 tineri vor obține un certificat de calificare.

Proiectul va fi implementat în Regiunea Centru a României, respectiv, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, pe o durată de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 4.948.513,15 lei și valoarea cofinanțării UE este de 4.376.227,79 lei.

CARIERA TA INCEPE CU NOI – PROGRAM DE SERVICII INTEGRATE, ADRESAT TINERILOR NEET'S DIN REGIUNEA CENTRU

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe WhatsApp

Publicitate TV

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Actualitate

Social

Ultimele comentarii

Sănătate